داستان های کوتاه و آموزنده یادتون باشه حتماااااا نظر بذارید یا توی نظرسنجی شرکت کنین...لذت ببرید! مدیر وبلاگ:مریم شهبازی http://maryamjo0n.mihanblog.com 2020-04-04T07:19:16+01:00 text/html 2017-04-25T11:11:09+01:00 maryamjo0n.mihanblog.com مریم شهبازی درس آموزگار به شاگردانش http://maryamjo0n.mihanblog.com/post/368 <div class="style2"> <div align="right"><div align="right"><font size="4" color="#009900" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="fa"><p dir="rtl" align="center">درس آموزگار به شاگردانش</p></span></font></div><br><span lang="fa"></span><span lang="fa"><p dir="rtl" align="center"><font size="2" color="#000000" face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">معلم یک&nbsp;مدرسه به بچه های کلاس گفت که میخواهد با آنها بازی کند. او به آنها گفت که فردا هر کدام یک کیسه پلاستیکی بردارند و درون آن به تعداد آدم هایی که از آنها بدشان می آید ، سیب زمینی بریزند و با خود به&nbsp;مدرسه بیاورند.</font></p> <p dir="rtl" align="center"><font size="2" color="#000000" face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">فردا بچه ها با کیسه های پلاستیکی به&nbsp;مدرسه آمدند.</font><font size="2" color="#000000" face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">در کیسه‌ی بعضی ها ۲ بعضی ها ۳ ، و بعضی ها ۵ سیب زمینی بود. معلم به بچه ها گفت : تا یک هفته هر کجا که می روند کیسه پلاستیکی را با خود ببرند.</font><font size="2" color="#000000" face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">روزها به همین ترتیب گذشت و کم کم بچه ها شروع کردند به شکایت از بوی سیب زمینی های گندیده. به علاوه ، آن هایی که سیب زمینی بیشتری داشتند از حمل آن بار سنگین خسته شده بودند. </font><font size="2" color="#000000" face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">پس از گذشت یک هفته بازی بالاخره تمام شد و بچه ها راحت شدند. </font><font size="2" color="#000000" face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">معلم از بچه ها پرسید: از اینکه یک هفته سیب زمینی ها را با خود حمل می کردید چه احساسی داشتید؟ بچه ها از اینکه مجبور بودند. سیب زمینی های بدبو و سنگین را همه جا با خود حمل کنند شکایت داشتند.</font></p> <p align="center"><font size="2" color="#000000" face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">آنگاه معلم منظور اصلی خود را از این بازی، این چنین توضیح داد: این درست شبیه وضعیتی است که شما کینه آدم هایی که دوستشان ندارید را در دل خود نگه می دارید و همه جا با خود می برید. بوی بد کینه و نفرت قلب شما را فاسد می‌کند و شما آن را همه جا همراه خود حمل می‌کنید. حالا که شما بوی بد سیب زمینی‌ها را فقط برای یک هفته نتوانستید تحمل کنید پس چطور می خواهید بوی بد نفرت را برای تمام عمر در دل خود تحمل کنید؟<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/3.gif"></font></p></span></div> </div> text/html 2017-04-25T10:51:27+01:00 maryamjo0n.mihanblog.com مریم شهبازی معجون آرامش http://maryamjo0n.mihanblog.com/post/367 <div class="title"><font size="4" color="#CC9933" face="Mihan-Koodak">معجون آرامش </font></div><font size="3" face="Mihan-Koodak"> </font><font size="3" face="Mihan-Koodak"> </font><p dir="rtl" style="text-align: right; line-height: 15.6pt; background: none repeat scroll 0% 0% rgb(254, 254, 253); direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><span style="color: rgb(13, 13, 13);" lang="AR-SA">روزی انوشیروان بر بزرگمهر خشم گرفت و در خانه ای تاریک به زندانش فکند و فرمود او را به زنجیر بستند.چون روزی چند بر این حال بود،کسری کسانی را فرستاد تا از حالش پرسند. آنان بزرگمهر را دیدند با دلی قوی و شادمان.بدو گفتند:در این تنگی و سختی تو را آسوده دل می بینم</span><span dir="ltr" style="color: rgb(13, 13, 13);">!</span></font></p><font size="3" face="Mihan-Koodak"></font><font size="3" face="Mihan-Koodak"><span dir="ltr" style="color: rgb(13, 13, 13);"></span></font><font size="3" face="Mihan-Koodak"><span dir="ltr" style="color: rgb(13, 13, 13);"></span></font><font size="3" face="Mihan-Koodak"><span dir="ltr" style="color: rgb(13, 13, 13);"></span><span style="color: rgb(13, 13, 13);" lang="AR-SA">گفت:معجونی ساخته ام از شش جزئ و به کار می برم و چنین که می بینید مرا نیکو می دارد</span><span dir="ltr" style="color: rgb(13, 13, 13);">.</span></font><br><font size="3" face="Mihan-Koodak"><span dir="ltr" style="color: rgb(13, 13, 13);"></span></font><p dir="rtl" style="text-align: right; line-height: 15.6pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background: none repeat scroll 0% 0% rgb(254, 254, 253);"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><span dir="ltr" style="color: rgb(13, 13, 13);"> </span><span style="color: rgb(13, 13, 13);" lang="AR-SA">گفتند</span><span dir="ltr" style="color: rgb(13, 13, 13);">:...</span></font></p><font size="3" face="Mihan-Koodak"> </font><p dir="rtl" style="text-align: right; line-height: 15.6pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background: none repeat scroll 0% 0% rgb(254, 254, 253);"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><span style="color: rgb(13, 13, 13);" lang="AR-SA">آن معجون را شرح بازگوی که ما را نیز هنگام گرفتاری به کار آید</span><span dir="ltr" style="color: rgb(13, 13, 13);">.<br> </span><span style="color: rgb(13, 13, 13);" lang="AR-SA">گفت:آری جزئ نخست اعتماد بر خدای است ،عزوجل،دوم آنچه مقدر است بودنی است،سوم شکیبایی برای گرفتار بهترین چیزهاست.چهارم اگر صبر نکنم چه کنم،پس نفس خویش را به جزع و زاری بیش نیازارم،پنجم آنکه شاید حالی سخت تر از این رخ دهد.ششم آنکه از این ساعت تا ساعت دیگر امید گشایش باشد چون این سخنان به کسری رسید او را آزاد کرد و گرامی داشت.<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"></span></font></p> text/html 2017-04-25T10:45:35+01:00 maryamjo0n.mihanblog.com مریم شهبازی دزد باورها http://maryamjo0n.mihanblog.com/post/365 <div class="title"><font size="4" color="#333399" face="Mihan-Koodak">دزد باورها </font></div><font size="3" face="Mihan-Koodak"> </font><p class=" "><font size="3" face="Mihan-Koodak"><span style="font-family: " dir="rtl" lang="AR-SA">گویند روزی دزدی در راهی بسته ای یافت که در آن چیز گرانبهایی بود و دعایی نیز پیوست آن بود. آن شخص بسته را به صاحبش بازگرداند</span><span>.</span></font></p><font size="3" face="Mihan-Koodak"> </font><p style="text-align: right;" class=" " align="right"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><span style="font-family: " dir="rtl" lang="AR-SA">او را گفتند : چرا این همه مال را از دست دادی؟</span></font></p><font size="3" face="Mihan-Koodak"> </font><p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl" class=" "><font size="3" face="Mihan-Koodak"><span style="font-size: 12pt; font-family: " lang="AR-SA">گفت: صاحب مال عقیده داشت که این دعا، مال او را حفظ می کند و من دزد مال او هستم، نه دزد دین! اگر آن را پس نمی دادم و عقیده صاحب آن مال خللی می یافت، آن وقت من، دزد باورهای او نیز بودم و این کار دور از انصاف است. <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/72.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/64.gif"></span></font></p> text/html 2017-04-25T10:42:49+01:00 maryamjo0n.mihanblog.com مریم شهبازی عبید زاکانی http://maryamjo0n.mihanblog.com/post/364 <div class="title"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><font color="#CC0000">عبید زاکانی</font><br><br></font></div><font size="3" face="Mihan-Koodak"></font><font size="3" face="Mihan-Koodak"><span style="font-size: 12pt; font-family: " lang="AR-SA">خواب دیدم قیامت شده است. هرقومی را داخل چاله‏ای عظیم انداخته و بر سرهر چاله نگهبانانی گرز به دست گمارده بودند الا چاله‏ ی ایرانیان. خود را به عبید زاکانی رساندم و پرسیدم: «عبید این چه حکایت است که بر ما اعتماد کرده نگهبان نگمارده‏اند؟»گفت</span><span style="font-size: 12pt; font-family: " dir="ltr">:....<br></span></font><font size="3" face="Mihan-Koodak"> <span style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: " dir="rtl" lang="AR-SA">می‌دانند که به خود چنان مشغول شویم که ندانیم در چاهیم یا چاله.»خواستم بپرسم: «اگر باشد در میان ما کسی که بداند و عزم بالا رفتن کند...» نپرسیده گفت: گر کسی از ما، فیلش یاد هندوستان کند خود بهتر از هر نگهبانی پایش کشیم و به تهِ چاله باز گردانیم</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: ">! <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/46.gif"></span></font> text/html 2016-12-07T16:29:22+01:00 maryamjo0n.mihanblog.com مریم شهبازی نظر سنجی http://maryamjo0n.mihanblog.com/post/363 <div style="text-align: center;"><span style="font-size: 11px;"><font color="#ff0000"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif" height="26" width="26">ممنون از حمایتاتون همراهان عزیز<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif" height="27" width="27"></font></font><br></font></span><div align="center"><span style="font-size: 11px;"><font color="#ff0000"><img src="http://s8.picofile.com/file/8293093034/screen_shot.jpg" alt="" hspace="0" height="396" width="529" vspace="0" border="0" align="bottom"></font></span><br><span style="font-size: 11px;"></span></div><span style="font-size: 11px;"><font color="#ff0000"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2016-11-19T10:53:16+01:00 maryamjo0n.mihanblog.com مریم شهبازی داستانی از زندگی چرچیل http://maryamjo0n.mihanblog.com/post/362 <p><font size="4" color="#996633" face="Mihan-Koodak">داستانی از زندگی چرچیل</font><br></p><p><br></p><p><font size="3" face="Mihan-Koodak">چرچیل سیاستمدار بزرگ انگلیسی در کتاب <span style="color: #000000;"><a title="خاطرات" href="http://3ali3.com/tag/متن-خاطرات/"><span style="color: #000000;">خاطرات</span></a></span> خود مینویسد:<br> زمانیکه پسر بچه ای یازده ساله بودم روزی سه نفر از بچه های قلدر مدرسه جلو من را گرفتند و کتک مفصلی به من زدند و پول من را هم به زور از من گرفتند. وقتی به خانه رفتم با چشمانی گریان قضیه را برای پدرم شرح دادم. پدرم نگاهی تحقیر آمیز به من کرد و گفت: من از تو بیشتر از اینها <span style="color: #000000;"><a title="متن انتظار" href="http://3ali3.com/tag/متن-انتظار/"><span style="color: #000000;">انتظار</span></a></span> داشتم؛ واقعا که مایه ی شرم است که از سه پسر بچه ی پاپتی و نادان کتک بخوری. فکر میکردم پسر من باید زرنگ تر از اینها باشد ولی ظاهرا اشتباه میکردم. بعد هم سری تکان داد و گفت این مشکل خودته باید خودت حلش کنی!</font></p><font size="3" face="Mihan-Koodak">چرچیل می نویسد وقتی پدرم حمایتش را از من دریغ کرد تصمیم گرفتم خودم راهی پیدا کنم. اول گفتم یکی یکی میتوانم از پسشان بر بیایم. آنها را تنها گیر می آورم و حسابشان را میرسم اما بعد گفتم نه آنها دوباره با هم متحد میشوند و باز من را کتک می زنند. ناگهان فکری به خاطرم رسید! سه بسته شکلات خریدم و با خودم به مدرسه بردم. وقتی مدرسه تعطیل شد به آرامی پشت سر آنها حرکت کردم، آنها متوجه من نبودند. سر یک کوچه ی خلوت صدا زدم: هی بچه ها صبر کنید! بعد رفتم کنار آنها ایستادم و شکلاتها را از جیبم بیرون آوردم و به هر کدام یک بسته دادم. آنها اول با تردید به من نگاه کردند و بعد شکلاتها را از من گرفتند و تشکر کردند. من گفتم چطور است با هم دوست باشیم؟ بعد قدم زنان با هم به طرف خانه رفتیم. معلوم بود که کار من آنها را خجالت زده کرده بود.<br></font><p><font size="3" face="Mihan-Koodak"> پس از آن ما هر روز با هم به مدرسه میرفتیم و با هم برمی گشتیم. به واسطه ی دوستی من و آنها تا پایان سال همه از من حساب می بردند و از ترس دوستهای قلدرم هیچکس جرات نمی کرد با من بحث کند.<br> روزی قضیه را به پدرم گفتم. پدرم لبخندی زد و دست من را به گرمی فشرد و گفت: آفرین! نظرم نسبت به تو عوض شد. اگر آن روز من به تو کمک کرده بودم تو چه داشتی؟ یک پدر پیر <span style="color: #000000;"><a title="غمگین" href="http://3ali3.com/tag/متن-غمگین/"><span style="color: #000000;">غمگین</span></a></span> و سه تا دشمن جوان و عصبانی و انتقام جو. اما امروز تو چه داری؟! یک پدر پیر خوشحال و سه تا دوست جوان و قدرتمند.<br> دوستانت را نزدیک خودت نگه دار و دشمنانت را نزدیکتر!</font></p> text/html 2016-11-19T10:39:17+01:00 maryamjo0n.mihanblog.com مریم شهبازی چه کسانی مانع پیشرفت شما هستند ؟ http://maryamjo0n.mihanblog.com/post/361 <p><font size="3" color="#FF9900" face="Mihan-Koodak">چه کسانی مانع پیشرفت شما هستند؟</font></p><p><font size="3" face="Mihan-Koodak">یک روز وقتی کارمندان به اداره رسیدند، اطلاعیه بزرگی را در تابلواعلانات دیدند که روی آن نوشته شده بود:<br> دیروز فردی که مانع پیشرفت شما در این اداره بود درگذشت!&nbsp; شما را به شرکت در مراسم تشییع جنازه که ساعت ۱۰ صبح در سالن اجتماعات برگزار می شود دعوت می کنیم!</font></p><font size="3" face="Mihan-Koodak">در ابتدا، همه از دریافت خبر مرگ یکی از همکارانشان ناراحت می شدند اما پس از مدتی ، کنجکاو می شدند که بدانند کسی که مانع پیشرفت آن ها در اداره می شده که بوده است.<br></font><p><font size="3" face="Mihan-Koodak"> این کنجکاوی ، تقریباً تمام کارمندان را ساعت ۱۰ به سالن اجتماعات کشاند.رفته رفته که جمعیت زیاد می شد هیجان هم&nbsp; بالا رفت. همه پیش خود فکر می کردند:این فرد چه کسی بود که مانع پیشرفت ما در اداره بود؟به هرحال خوب شد که مرد!<br> کارمندان در صفی قرار گرفتند و یکی یکی از نزدیک تابوت رفتند و وقتی به درون تابوت نگاه می کردند ناگهان خشکششان می زد و زبانشان بند می آمد.<br> آینه ایی درون تابوت قرار داده شده بود و هر کس به درون تابوت نگاه می کرد، تصویر خود را می دید. نوشته ای نیز بدین مضمون در کنار آینه بود<strong>:</strong>(تنها یک نفر وجود دارد که می تواند مانع رشد شما شود و او هم کسی نیست جز خود شما. شما تنها کسی هستید که می توانید زندگی تان را متحول کنید.شما تنها کسی هستید که می توانید بر روی شادی ها، تصورات و وموفقیت هایتان اثر گذار باشید.شما تنها کسی هستید که می توانید به خودتان کمک کنید)<br> زندگی شما وقتی که رئیستان، دوستانتان، والدینتان، شریک زندگی تان یا محل کارتا تغییر می کند، دستخوش تغییر نمی شود.<br> زندگی شما تنها فقط وقتی تغییر می کند که شما تغییر کنید، باورهای محدود کننده خود را کنار بگذاریدو باور کنید که شما تنها کسی هستید که مسوول زندگی خودتان می باشید.<br> مهم ترین رابطه ای که در زندگی می توانید داشته باشید، رابطه با خودتان است.<br> خودتان امتحان کنید. مواظب خودتان باشید. از مشکلات، غیر ممکن و چیزهای از دست داده نهراسید. خودتان و واقعیت های زندگی خودتان را بسازید.<br></font> <font size="3" face="Mihan-Koodak"><strong>دنیا مثل آینه است<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"></strong></font></p> text/html 2016-09-03T12:33:40+01:00 maryamjo0n.mihanblog.com مریم شهبازی مدیر مدرسه http://maryamjo0n.mihanblog.com/post/360 <font face="Mihan-Nassim" size="3"><font color="#00CCCC" size="4">مدیر مدرسه</font><br><br>مدیر مدرسه ای در کلکته هندوستان، این نامه را&nbsp; چند هفته قبل از شروع امتحانات برای والدین دانش آموزان فرستاده است:<br><br>والدین عزیز<br>امتحانات فرزندان شما به زودی آغاز می شود. <br>من می دانم شما چقدر اضطراب دارید که فرزندانتان بتوانند به خوبی از عهده امتحانات بر آیند.<br>اما لطفا در نظر داشته باشید که در بین این دانش آموزان یک هنرمند وجود دارد که نیازی به دانستن ریاضیات ندارد.<br>یک کارآفرین وجود دارد که نیازی به درک عمیق تاریخ یا ادبیات انگلیسی ندارد.<br>یک موزیسین وجود دارد که کسب نمرات بالا در شیمی برایش اهمیتی ندارد.<br>یک ورزشکار وجود دارد که آمادگی بدنی و فیزیکی برایش بیش از درس فیزیک اهمیت دارد. &nbsp;<br>اگر فرزندتان نمرات بالایی کسب کرد عالی است. در غیر این صورت، لطفا اعتماد به نفس و شخصیتش را از او نگیرید.<br>&nbsp;به آنها بگویید مشکلی نیست آن فقط یک امتحان بود و آنها برای انجام چیزهای بزرگتری در زندگی به دنیا آمده اند. <br>به آنها بگویید فارغ از هر نمره ای که کسب کنند شما آنها را دوست خواهید داشت و آنها را قضاوت نخواهید کرد.<br>لطفا این را انجام دهید تا ببینید چگونه فرزندانتان جهان را فتح خواهند کرد. یک امتحان یا نمره پایین نبایستی آرزوها، استعداد و اعتماد به نفس آنها را فدا کند.<br>و در پایان، لطفا فکر نکنید که دکترها و مهندسین تنها انسان های خوشحال و خوشبخت روی زمین هستند.<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/26.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/68.gif"><br>با احترام فراوان<br>مدیر مدرسه</font> text/html 2016-09-03T12:31:11+01:00 maryamjo0n.mihanblog.com مریم شهبازی سادگی یا پیچیدگی؟ http://maryamjo0n.mihanblog.com/post/359 <font face="Mihan-Nassim" size="3"><font color="#009900" size="4">سادگى یا پیچیدگى؟</font><br><br>امتحان پایانى درس فلسفه بود. استاد فقط یك سؤال مطرح كرده بود! سؤال این بود:شما چگونه مى‌توانید مرا متقاعد كنید كه صندلى جلوى شما نامرئى است؟<br>تقریباً یك ساعت زمان برد تا دانشجویان توانستند پاسخ‌هاى خود را در برگه امتحانى‌شان بنویسند، به غیر از یك دانشجوى تنبل که تنها 10 ثانیه طول كشید تا جواب را بنویسد!<br>چند روز بعد كه استاد نمره‌هاى دانشجویان را اعلام كرد،آن دانشجوى تنبل بالاترین نمره كلاس را گرفته بود!!<br>او در جواب فقط نوشته بود :«كدام صندلى؟!»<br>نتیجه:مسائل ساده را پیچیده نكنید!<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/29.gif"><br>گابریل گارسیا مارکز<br></font><br> text/html 2016-08-01T16:35:34+01:00 maryamjo0n.mihanblog.com مریم شهبازی زن زیبا http://maryamjo0n.mihanblog.com/post/358 <div class="title"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><font color="#FF6600" size="4">زن زیبا</font><br><br></font></div><font face="Mihan-Nassim" size="3"> </font><div class="text"><font face="Mihan-Nassim" size="3">یکی از دوستانم با یک زن بازیگر معروف که فوق‌العاده زیبا است ازدواج کرد.<br>اما درست زمانی که همه به خوشبختی این زن و شوهر غبطه می‌خوردند، آنها از هم جدا شدند.<br>طولی نکشید که دوستم دوباره ازدواج کرد. همسر دومش یک دختر عادی با چهره‌ای بسیار معمولی است. <br>اما به نظر می‌رسد که دوستم بیشتر و عمیق‌تر از گذشته عاشق همسرش است.<br>عده‌ای آدم فضول در اطراف از او می‌پرسند:...</font><p><font face="Mihan-Nassim" size="3">فکر نمی‌کنی همسر قبلی‌ات خوشگل‌تر بود؟&nbsp; <br>دوستم با قاطعیت به آنها جواب می‌دهد: نه! اصلاً! اتفاقا وقتی از چیزی عصبانی میشد و فریاد میزد، خیلی وحشی و زشت به نظرم می‌رسید.<br>اما هسمر کنونی‌ام این طور نیست. به نظر من او همیشه زیبا، با سلیقه و باهوش است.&nbsp; <br>وقتی این حرف را می‌زند، دوستانش می‌خندند و می‌گویند : کاملا متوجه شدیم...<br>می‌گویند :زن‌ها به خاطر زیبا بودنشان دوست داشتنی نمی‌شوند، بلکه اگر دوست داشتنی باشند، زیبا به نظر می‌رسند.<br>بچه‌ها هرگز مادرشان را زشت نمی‌دانند؛&nbsp; <br>سگ‌ها اصلا به صاحبان فقیرشان پارس نمی‌کنند.<br>اسکیموها هم از سرمای آلاسکا بدشان نمی‌آید.<br>اگر کسی یا جایی را دوست داشته باشید، آنها را زیبا هم خواهید یافت.&nbsp;&nbsp; <br>زیرا "حس زیبا دیدن" همان عشق است ...<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif">&nbsp; </font></p> </div> text/html 2016-08-01T16:25:09+01:00 maryamjo0n.mihanblog.com مریم شهبازی ردپا http://maryamjo0n.mihanblog.com/post/356 <p><font face="Mihan-Nassim" size="3"><font color="#CC66CC" size="4">ردپا</font><br></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="3">یک شب مردی خواب عجیبی دید.او خواب دید دارد در کنار ساحل همراه با خدا قدم میزند. روی اسمان صحنه هایی از زندگی او صف کشیده بودند. در همه ان صحنه ها دو ردیف رد پا روی شن ها دیده می شد که یکی از انها به او تعلق داشت و دیگری متعلق به خدا بود. هنگامی که اخرین صحنه جلوی چشمانش امد،دید که ...</font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="3">بیشتر از یک جفت رد پا دیده نمیشود. او متوجه شد که اتفاقا در این صحنه،سخت ترین دوره زندگی او را از سر گذرانده است.این موضوع، او را ناراحت کرد و به خدا گفت:خدایا تو به من گفتی که در تمام طول این راه را با من خواهی بود،ولی حالا متوجه شدم که در سخت ترین دوره زندگیم فقط یک جفت رد پا دیده می شود. سر در نمی اورم که چطور در لحظه ای که به تو احتیاج داشتم تنهایم گذاشتی.خداوند جواب داد، من تو را دوست دارم و هرگز ترکت نخواهم کرد.دوره امتحان و رنج،یعنی همان دوره ای که فقط یک جفت رد پا را میبینی زمانی است که من تو را در آغوش گرفته بودم.<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/25.gif"></font></p> text/html 2016-07-13T13:29:05+01:00 maryamjo0n.mihanblog.com مریم شهبازی عابد و جوان http://maryamjo0n.mihanblog.com/post/354 <font face="Mihan-Nassim" size="3"><font color="#999900" size="4">عابد و جوان</font><br><br>روزی حضرت عیسی (ع) از صحرایی می گذشت. در راه به عبادت گاهی رسید که عابدی در آنجا زندگی می کرد. حضرت با او مشغول سخن گفتن شد. <br>در این هنگام جوانی که به کارهای زشت و ناروا مشهور بود، از آنجا گذشت. وقتی چشمش به حضرت عیسی (ع) و مرد عابد افتاد، پایش سست شد و از رفتن باز ماند. همان جا ایستاد و گفت: خدایا من از کردار زشت خویش شرمنده ام. اکنون اگر پیامبرت مرا ببیند و سرزنش کند، چه کنم؟! خدایا عذرم را بپذیر و آبرویم را مبر. <br>مرد عابد تا آن جوان را دید سر به آسمان بلند کرد و گفت: خدایا! مرا در قیامت با این جوان گناه کار محشور نکن. در این هنگام خداوند به پیامبرش وحی فرمود که به این عابد بگو: <br>ما دعایت را مستجاب کردیم و تو را با این جوان محشور نمی کنیم، چرا که او به دلیل توبه و پشیمانی اهل بهشت است و تو به دلیل غرور و خودبینی، اهل دوزخ!<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/2.gif"><br>به نقل از: محمد غزالی، کیمیای سعادت، ج1<br></font><br> text/html 2016-07-04T14:00:22+01:00 maryamjo0n.mihanblog.com مریم شهبازی ساعتم کار نمیکند! http://maryamjo0n.mihanblog.com/post/353 <font face="Mihan-Koodak" size="3">با سلام<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif"></font><br><br><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><font color="#CC9933"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/3.gif">براتون یه پاورپوینت خیلی قشنگ اوردم که امیدوارم خوشتون بیاد<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/3.gif"></font><br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/90.gif">اسم پاورپوینت <font color="#FF0000">«ساعتم کار نمی کند»</font> هست.<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/90.gif"><br>برای دریافت فایل روی لینک زیر کلیک کنید.<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/104.gif"><br><br><font color="#993399"><a href="http://s6.picofile.com/file/8258692700/_my_watch_doesnt_work_.pps.html" target="_blank" title="">ساعتم کار نمیکند!</a></font><br></font></div> text/html 2016-07-04T07:16:58+01:00 maryamjo0n.mihanblog.com مریم شهبازی عاقبت زن نق نقو http://maryamjo0n.mihanblog.com/post/352 <p><font face="Mihan-Nassim" size="3"><font color="#CC0000" size="4">عاقبت زن نق نقو!</font><br></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="3">مرد کشاورزی یک زن نق نقو داشت که از صبح تا نصف شب در مورد چیزهای شکایت می کرد. تنها زمان آسایش مرد زمانی بود که با قاطر پیرش، در مزرعه شخم می زد. یک روز، وقتی که همسرش برایش ناهار آورد، کشاورز قاطر پیر را به زیر سایه ای راند و شروع به خوردن ناهار خود کرد. بلافاصله همسر نق نقو مثل همیشه شکایت را آغاز کرد. ناگهان قاطر پیر با هر دو پای عقبی لگدی محکم به پشت سر زن زد و او در دم، کشته شد. در مراسم تشییع جنازه چند روز بعد، کشیش متوجه چیز عجیبی شد. هر وقت یک زن عزادار برای تسلیت گویی به مرد کشاورز نزدیک می شد، مرد گوش می داد و به نشانۀ تصدیق سر خود را بالا و پایین می کرد، اما هنگامی که یک مرد عزادار به او نزدیک می شد، او بعد از یک دقیقه گوش کردن سر خود را به نشانۀ مخالفت تکان می داد. پس از مراسم تدفین، کشیش از کشاورز قضیه را پرسید.</font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="3">کشاورز گفت: «خوب، این زنان می آمدند چیز خوبی در مورد همسر من می گفتند، که چقدر خوب بود، یا چه قدر خوشگل یا خوش لباس بود، بنابراین من هم تصدیق می کردم.»<br>کشیش پرسید: «پس مردها چه می گفتند؟»<br></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="3">کشاورز گفت: «آنها می خواستند بدانند که آیا قاطر را حاضرم بفروشم یا نه!؟»<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif"></font></p> text/html 2016-07-03T22:39:13+01:00 maryamjo0n.mihanblog.com مریم شهبازی کانال تلگرامی http://maryamjo0n.mihanblog.com/post/351 <font face="Mihan-Nassim" size="4">سلام</font><br><br><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/36.gif">یه خبر خوب برا اونایی که دوست دارن داستانای ما رو تو <font color="#00CCCC">تلگرام</font> دنبال کنن.<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/36.gif"><br>کانال <font color="#FF6600">داستان های کوتاه و آموزنده</font> راه اندازی شد.<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/93.gif">بشتابید.....بشتابید<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/93.gif"><br><font color="#FF0000">عضو شوید!<br><font color="#33CC00">کافیست روی عکس زیر کلیک کنید<br><a href="https://telegram.me/maryamjo0n" target="_blank" title=""><img src="http://s6.picofile.com/file/8258606342/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="135" hspace="0" vspace="0" width="135"></a><br></font></font></font></div>